Navigation

DUŠAN „DUŠKY“ MATUŠKA

Víťaz SIA Slovakia 2015. Dnes Ambasádor programu!

Dušky je spoluzakladateľ firmy OCTAGO, ktorej víziou je umožniť ľuďom všetkých generácií tráviť čas zmysluplne a prácou na sebe, budovať miesta pre aktivne komunity,kde sa ľudia vedia posúvať vpred, rozvíjať svoje zdravie a fyzický výkon a nadväzovať nové priateľstvá. Dušky a celý OCTAGO tím robia svoju prácu skutočne so zanietením.

„Tento mesiac postavíme náš projekt číslo 100. Je to neskutočné vidieť ako vznikajú fyzické miesta ktoré tu ešte budú možno pre naše deti 🙂 Pred 4 rokmi sme založili firmu.“

V roku 2015 sa firme OCTAGO podarilo postaviť prvé ihriská, dokonca aj v Chorvátsku. Vyhrali SIA Slovakia, Impact Inkubátor a tiež Študentskú podnikateľskú cenu. OCTAGO vyvíja ihriská prepojené s technológiami a za mesiac marec 2019 urobí viac tržieb ako za celý rok 2017.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close