Komunitné hlasovanie

Komunitné hlasovanie dáva priestor verejnosti na podporu tých najsľubnejších projektov. Hlasujte za svojho favorita! Projekt s najväčším počtom hlasov získa cenu SIA, ako aj prvotnú finančnú podporu.