1. Domov
 2. Partneri
 3. Finančné partnerstvá

Finančné partnerstvá

Budujeme dlhodobú a kvalitnú spoluprácu s finančnými partnermi z verejného i súkromného sektora. Naši partneri sú kľúčovými hráčmi v napĺňaní myšlienok a poslania Social Impact Award, ako aj rozvoja sociálneho podnikania u nás a vo svete.

Social Impact Award je jednou z najväčších svetových komunít sociálnych inovátorov v rannom štádiu vývoja. Zároveň je nezávislou globálnou neziskovou organizáciou. Spolupracuje so širokým spektrom kľúčových hráčov ako sú nadácie, verejné inštitúcie a korporácie, ktoré zdieľajú rovnakú víziu sveta, v ktorom mladí ľudia napĺňajú svoj potenciál ako lídri zmeny.

Typy partnerstva

Všetky naše partnerstvá sú postavené na zdieľaných hodnotách a spoločnom cieli, rovnako ako na otvorenom a dôveryhodnom vzťahu. Pracujeme s dvoma typmi modelov partnerstva:

 • Jednorazová spolupráca: Partner zafinancuje konkrétnu časť programu jednorazovo bez toho, aby spoluvytváral alebo podporoval jeho implementáciu či bez väčšieho záujmu o spoluprácu s tvorcami programu. Môžete tak napríklad podporiť osvetu o sociálne zodpovednom podnikaní na školách.
 • Dlhodobá spolupráca: Partner má silný záujem o dlhodobú podporu programu Social Impact Award, pretože súznie s jeho cieľmi. V rámci spolupráce zapojí svoje zdroje a expertízu počas príprav, realizácie a po skončení daného ročníka. Dlhodobé partnerstvá plnia spoločne stanovené ciele, ktoré prospievajú celej spoločnosti.

Veľkosť spolupráce, jej rozsah a vaše zapojenie závisí od vašej konkrétnej situácie a cieľov. Spoluprácu môžeme zladiť podľa potrieb, avšak vychádza z našich 4 hlavných hodnotových pilierov, ktoré budujeme počas celého priebehu programu Social Impact Award:

 • Povedomie: Zapojenie vašej značky ukáže našej komunite a verejnosti, že ste firmou, ktorá koná a stavia sa čelom výzvam, ktorým ako spoločnosť aktuálne čelíme.
 • Vzdelávanie: Zabezpečiť nádejné projekty a ich zakladateľov potrebným know-how nie je základom len pre budovanie úspešných spoločensko prospešných podnikov, ale je tiež kľúčom k inováciám naprieč všetkými sektormi v spoločnosti. Preto pracujeme na odovzdávaní kľúčových znalostí začínajúcim inovátorom.
 • Podpora: Premeniť inovatívne nápady na úspešné spoločensko prospešné firmy zaručuje systematický a dlhotrvajúci pozitívny dopad premietnutý do celej spoločnosti.
 • Komunita: Prostredníctvom budovania podporného ekosystému sociálnych inovátorov naprieč svetom sa naskytá príležitosť znásobiť dopad vynaložených peňazí, expertízy a vášne, ktorú do spolupráce dáte.

Naši partneri

Dopad v číslach

 • Globálna komunita
  30.000+ Sociálnych inovátorov, ktorí budujú svoje podniky so SIA od spustenia inkubácie v roku 2015
 • Budovanie ekosystému
  1.000+ Organizácií, ktoré spolupracujú so SIA po celom svete
 • Medzinárodný dosah
  18 Krajín, ktoré organizovali program SIA v minulom roku

Náš dopad

Od roku 2009 má SIA dopad na ticíce mladých aktívnych ľudí vo viac ako 25 krajinách.

Zistiť viac

Kontaktujte nás

Každý úspešný príbeh začína vzájomným rozhovorom. Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našej práci a možnostiach spolupráce.