1. Domov
  2. O nás
  3. Imprint

Imprint

Vyhlásenie o vlastníctve SIA

Poskytoveteľ licencie

Právny názov: SIA Social Impact Award non-profit GmbH
Konatelia: Jonas Dinger & Ana Janošev
Účel organizácie: výlučne charitatívne účely, najmä podpora spoločného dobra v oblasti vzdelávania, podpora sociálnej integrácie a rovnosti príležitostí
Číslo obchodného registra: FN 485253h
Registrácia: Commercial Court of Vienna
Adresa sídla: Lindengasse 56/18-19, 1070 Vienna

Kontakt:
Telefón: +43 1 5227143
Email: info@socialimpactaward.net
Web: https://socialimpactaward.net

Držiteľ licencie

Právny názov: KOLABO občiasnke združenie
Konateľ: Michala Hrnčiarová
IČO: 50 704 371
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR
Adresa sídla: Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava

Kontakt:
Phone: +421 902 501 416
Email: michala@coworkingcvernovka.sk
Website: https://www.coworkingcvernovka.sk

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb nesieme zodpovednosť za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Ako poskytovateľ služieb však nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď je známa vedomosť o konkrétnom porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Odkazované stránky boli v čase prepojenia skontrolované na možné porušenie zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný.

Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú autorskému zákonu. Na rozmnožovanie, úpravu, distribúciu a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie na tejto stránke sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime.