1. Domov
 2. O nás
 3. Poslanie

Poslanie

Zmysluplná práca si vyžaduje silné „Prečo“. Naše poslanie a teóriu zmeny zahŕňame do všetkého, čo robíme.

Teória zmeny

Kľúčovým faktorom pri riešení aktuálnych spoločenských výziev je poskytnúť mladým ľuďom príležitosti na to, aby mohli pretaviť svoje talenty, záľuby a vášne v úspešné sociálne podniky s dopadom na lokálnej či medzinárodnej úrovni. Zo súčasných prieskumov však vyplýva, že mladým ľuďom chýba celá rada kľúčových zdrojov, ktoré by im pomohli na ceste stať sa aktívnymi občanmi a sociálnymi inovátormi. Najväčšie nedostatky vidíme v nasledujúcich oblastiach:

 • Nedostatok vzorov: Dôležité vzory v životoch mladých, ako napr. rodičia či učitelia, si často neuvedomujú príležitosti súvisiace s podnikaním a sociálnymi inováciami. Tento nedostatok povedomia vedie k nízkej motivácii mladých do podnikateľských aktivít či dokonca k negatívnym postojom, ktoré sú prekážkou v začiatkoch na kariérnej ceste k podnikaniu. (Schleicher, 2015)
 • Nedostatok zručností: Klasické vzdelávanie nerozvíja podnikateľské zručnosti dostatočne. Mladí ľudia častokrát nemajú kde tieto skúsenosti a zručnosti získať. Aj napriek niektorým nedávnym zmenám, pripravuje súčasné vzdelávanie študentov skôr na zamestnanie, než k samostatnému podnikaniu. (Potter, 2008)
 • Nedostatok zdrojov: Mladým ľuďom zvyčajne chýba ľudský, finančný, ale aj sociálny kapitál na úspešné rozbehnutie nového projektu či sociálneho podnikania. V porovnaní so staršími začínajúcimi podnikateľmi majú aj menej manažérskych, obchodných či podnikateľských skúseností. Navyše finančné inštirúcie, investori a ďalší dôležití hráči môžu byť zaujatí proti podporovaniu biznisu mladých a neskúsených podnikateľov. Rovnako zákazníci môžu mať obavy ohľadom dôveryhodnosti produktov takýchto mladých zakladateľov. (Schleicher, 2015)
 • Nedostatok kontaktov: Mladí ľudia majú často na začiatku svojej kariéry malý sociálny kapitál a obmedzenú sieť kontaktov, čo môže mať dôsledky na zakladanie a riadenie ich biznisu, ako aj získavanie dôveryhodnosti medzi kľúčovými hráčmi (napr. investormi, zákazníkmi, dodávateľmi či úradmi). (Schleicher, 2015)

Všetky 4 vymenované oblasti sa snažíme riešiť pomocou aktivít spojených s programom Social Impact Award, ako napr. organizovaním lokálnych podujatí a workshopov zameraných na tému spoločensko prospešného podnikania a organizovaním inkubačných programov, ktoré pomáhajú overiť dopadové a biznisové modely. Takýmto spôsobom pomáhame odbúravať tie najväčšie prekážky, ktorým začínajúci podnikatelia čelia a podporujeme ich v kariérnej ceste sociálnych inovátorov.

Úspech tohto prístupu sa snažíme podčiarknuť starostlivo meranými dopadovými dátami. Od svojho vzniku sa SIA stala jednou z najväčších svetových komunít pre mladých sociálnych inovátorov. Podporujeme ročne takmer 10 000 mladých ľudí a rozvíjame cez 1000 podnikateľských projektov vo viac ako 25 krajinách v Európe, Afrike a centrálnej Ázii.

Oblasti dopadu

 • Vzdelávanie

  Naše bezplatné workshopy, podujatia a webináre umožňujú mladým ľudom objaviť svet sociálnych inovácií a naštartovať ich kariérnu cestu sociálnych inovátorov.

 • Povedomie

  Vďaka podporným podujatiam šírime povedomie o sociálnom podnikaní a inšpirujeme mladých ľudí príbehmi úspešných lokálnych a medzinárodných inovátorov.

 • Komunita

  Spoločne vytvárame globálnu komunitu mladých sociálnych invátorov, odborníkov, partnerov a poskytujeme im priestor na vzájomnú interakciu.

 • Podpora

  Podporujeme najsľubnejšie projekty a poskytujeme im potrebné know-how, zručnosti a mentoring, vďaka čomu rozvíiame ich nápady od nejasných zámerov k prosperujúcim biznisom.

Náš model

SIA vyvinula jedinečný model škálovania, ktorý od roku 2009 umožnil podporiť mladých sociálnych inovátorov vo viac ako 25 krajinách sveta.

Zistiť viac