SIA Mentor

Jana Saksová

Bio

Jana Saksová sa profesionálne venuje projektovému manažmentu v Accenture už 6 rokov. Jej primárnym zameraním sú nadnárodné transformacčné IT projekty. Vyštudovala odbor Financie, bankovníctvo a investovanie na Technickej univerzite v Košiciach. Už od strednej školy sa pohybuje vo svete vzdelávacích a rozvojových projektov. Vďaka firemnej stratégii zodpovedného podnikania sa dobrovoľnícke aktivity a projekty naďalej prelínaju s jej každodenným pracovným životom. Svoj voľný čas trávi cestovaním, pri akomkoľvek športe alebo potulkami po Slovensku.

SIA Mentor Jana Saksová Projektová manažérka Accenture