SIA Mentor

Oto Matiaško

Bio

Oto Matiaško vyštudoval Marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšinu profesionálneho života strávil pri vývoji ERP softvéru, kde spája požiadavky užívateľov s technickou stránkou riešenia. Ma skúsenosti z podnikania v poľnohospodárstve aj zo štátnej správy. Súkromne sa venuje medzinárodnej kultúrnej rozmanitosti, histórii a štúdiu jazykov, živých, neživých aj umelých. SIA Mentor Oto Matiaško Senior Solution Specialist SAP