SIA Mentor

Zuzana Tanková

Bio

Zuzana Tanková vyštudovala Verejnú správu na Fakulte verejnej správy Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Už viac ako 10 rokov pracuje ako projektová manažérka a konzultantka v Accenture so zameraním na bankových a telco klientov. Okrem toho sa venuje téme firemnej zodpovednosti – je členkou zamestnaneckej rady pre firemné občianstvo, ktorá každoročne rozhoduje o rozdeľovaní grantov rôznym neziskovým projektom. Má tiež na starosti program vzdelávania učiteľov v oblasti digitálnych kompetencií, ktorý zahŕňa viacerých firemných a NGO partnerov.SIA Mentor Zuzana Tanková Projektová manažérka a konzultantka Accenture