Navigation

Porota


Andrea Basilová

zakladateľka Sensoneo

Andrea spolu s manželom Martinom založili pôvodný slovenský projekt Sensoneo, ktorý umožňuje spravovať odpad efektívnejšie, s väčším ohľadom na životné prostredie a kvalitu života v meste. Sensoneo kompletne sprehľadňuje celú kontajnerovú infraštruktúru a odpadové toky, automatizuje evidovanie skutočnej produkcie odpadu a optimalizuje jeho zvoz.

Andrea v spoločnosti zodpovedá za celkovú online a offline komunikáciu, čím nadväzuje na svoje predchádzajúce profesionálne pôsobenie. Vďaka Sensoneo sa výborne orientuje vo viacerých oblastiach, ktoré zasahujú do problematiky odpadov ako digitalizácia, eko-dizajn, udržateľnosť a smart city.

Richard Fekete

Akadémia sociálnej ekonomiky, Slovenská sporiteľňa

Richard pracuje ako špecialista pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky v Slovenskej sporiteľni. Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a prvý absolvent Akadémie reklamy v Bratislave. Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody. V roku 2014 bol riaditeľom OZ Greenpeace Slovensko. Venoval sa tiež start-up ekonomike a vlastnému podnikaniu.


Ing. Martina Matejíčková

majiteľka Cacaofé s.r.o. RSP

Zakladateľka a majiteľka integračného sociálneho podniku, ktorý sa venuje integrácii ťažšie zamestnateľných osôb na Slovensku i v Latinskej Amerike vďaka prekrásne voňavej a chutnej komodite - kakau - pod značkou Kakaw Co+.

Od študentských čias sa venovala Verejnej ekonomike so špecializáciou na Sociálne podnikanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a paralelne na Université de Lorraine vo Francúzsku.
Odbornú prax získala i v súkromnom sektore, kde pôsobila 6 rokov ako Business koordinátor vo švajčiarskej zaisťovni s umiestnením v Paríži, neskôr ako Business Consultat pre sociálne podniky v Mexiku a v Kolumbii. Práve v týchto krajinách podľahla chuti čarovného kakaa, ako i latinskoamerickej kultúry, ale nahliadla i do komplexných problematík, ktoré si tieto krajiny nesú z minulosti, napríklad kvôli narco biznisu a rozhodla sa "niečo" zmeniť. Splnila si svoj študentský sen a založila si vlastný sociálny podnik. Súčasne stojí za integračnými aktivitami, distribúciou a umiestnením viacerých produktov z Latinskej Ameriky v Európskej Únií.

Norbert Maur

Programový manažér, Nadácia Pontis

Norbert Maur pracuje v Nadácii Pontis ako senior programový manažér. Päť rokov vedie program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do slovenských škôl. Aktuálne sa tiež venuje rozvoju nástrojov na podporu sociálnych inovácií - sledovanie dopadu, akcelerátory, či mapovanie sociálnych inovátorov. Vyštudoval etnológiu na Filozofickej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium dokončil na Ústave sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. Žije v Bratislave, rád kempuje.


Eva Vargová

riaditeľka, Junior Achievement Slovensko

Eva Vargová pôsobí na pozícii riaditeľky Junior Achievement Slovensko. Má 15 rokov skúseností v oblasti vzdelávania na Slovensku i v zahraničí. Pôsobila vo vedúcich pozíciách v oblasti vzdelávania v rôznych slovenských a medzinárodných organizáciách, vrátane Cambridge University, Johns Hopkins University a Berlitz. Žila v USA, UK a na Novom Zélande. Je držiteľkou titulu MBA v odbore finančný manažment. Venuje sa rozvoju osobnostných kompetencií, tvorivosti, podnikavosti a potenciálu mladých ľudí. Verí, že investícia do kvalitného vzdelávania v mladosti je to najlepšie, čo môžeme pre seba a túto krajinu urobiť.

Eva Pongracz

Ekonomická univerzita

Eva pôsobí na Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako vysokoškolská učiteľka. V pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku tretieho sektora, trhu práce a sociálnej ekonomiky vo väzbe na sociálnu inklúziu, je tiež vedúcou riešiteľkou výskumného projektu zameraného na oblasť sociálnej ekonomiky v krajinách V4 a participuje ako spoluriešiteľka na zahraničnom projekte COST o sociálnom podnikaní. Zároveň je garantkou predmetu Sociálne podnikanie na 2. stupni vysokoškolského štúdia a garantkou kurzu celoživotného vzdelávania „Obecné sociálne podnikanie“. Eva pôsobí aj ako členka a individuálna výskumníčka medzinárodnej výskumnej siete EMES o sociálnej ekonomiky a je spoluautorka zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.


Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close