Navigation

DANICA LACOVÁ

V roku 1995 nastúpila do Slovenskej sporiteľne, kde pôsobila v rôznych pozíciách, bola riaditeľkou transformačného programového tímu, neskôr riaditeľkou odboru komunikácie a sponzoringu. V rokoch 2004 až 2009 bola členkou Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne. Od roku 2009 viedla občianske združenie VČELÍ DOM, zamerané na vzdelávanie, sociálnu participáciu a aktívne občianstvo. Od januára 2016 je správkyňou Nadácie Slovenskej sporiteľne.


MATEJ ĎURIŠ

Už viac než 2 roky v Slovak Telekome pomáha v roli produktového špecialistu vyvíjať nové produkty. Je zodpovedný za technický vývoj, no zapojený je aj do tvorby nových nápadov či manažmentu dodávateľov a mnohých ďalších činností.
Má predchádzajúcu skúsenosť s finančnou analýzou a stratégiou zo sektora private equity a zo zahraničnej korporácie. Je občasným mentorom na Startup víkendoch a v programoch organizovaných DT hub:raum Krakow.


MIRKA ŠTEVKOVÁ

Hneď po škole rozbehla personálnu agentúru, ktorá sprostredkúvala Slovákom prácu v zahraničí. Spoluzakladateľka „slovenského zappos-u“ – www.topankovo.sk. Aktuálne spoluzakladateľka projektu mikropráce jaspravim.sk. Už niekoľko rokov úspešne podniká a žije so svojim manželom.


MICHAL KIŠŠA

Programový manažér v Nadácii Pontis a spoluzakladateľ firmy Verdeo, s.r.o. Vo svojej práci sa venuje podpore a konzultáciám v oblasti zodpovedného podnikania na Slovensku a predaju produktov, ktoré pomáhajú znižovať firmám a jednotlivcom dopad na životné prostredie.


SERGEJ KÁRA

Spoluzakladateľ a štatutár OZ Vagus, ktoré pracuje s ľuďmi bez domova, úspešný manažér a sociálny pracovník so záujmom o fotografiu a dizajn. S ľuďmi bez domova začal robiť už v osemnástich ako streetworker. Manažuje prevádzku denného centra DOMEC a kaviarne DOBRE&DOBRÉ v Starej Tržnici, kde sú zamestnaní ľudia na ceste z ulice.


BRANISLAV KLESKEŇ

Branislav vedie LEAF, neziskovú organizáciu zameranú na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko, ktorí ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Je bývalý partner poradenskej spoločnosti McKinsey & Company, má rozsiahle skúsenosti z niekoľkých kontinentov so zlepšovaním výkonnosti korporácii, rozvojom nových firiem a skvalitňovaním vzdelávania. Svoju energiu naberá z užívania si prítomnosti (má ženu a tri deti, je bývalý a občasný hokejista a amatérsky hudobník) a zo snívania o budúcnosti (učenie sa, budovanie nových iniciatív a využívanie ľudského potenciálu).

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close