Navigation

Mentoring

Jedným z hlavných pilierov nášho programu je mentoring. Našich finalistov a finalistky prepájame so skúsenými expertmi z praxe, ktorí pomáhajú rozvíjať účastnícke projekty a nápady.


Adam Brocka

spoluzakľadateľ inovačného štúdiá Kiuub

Simona Hlaváčová

zakladateľka občianskeho združenia SaUvedom a 1. komunitného reuse centra na Slovensku Baterkáreň


Samuel Stehlík

zakladateľ marketingovej agentúry a coworkingového priestoru Fleck

Hana Skljarszka

facilitátorka a riaditeľka Akadémie kritického myslenia


Braňo Čavoj

správca nadácie Nová Cvernovka

Peter Pašek

managing director v Accace Slovakia


Illah van Oijen

spoluzakladateľka projektu Dobrý trh a členka občianskeho združenia Punkt

Milan Zvada

projektový manažér v komunitnom centre Záhrada v Banskej Bystrici


Marek Greško

zakladateľ a CEO v TITANS freelancers

Róbert Dusík

Founder a Managing Partner v TITANS freelancers

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close