• Creaton

    SK
    48-hodinový hackathon pre mladých marketérov a študentov marketingu. Challenges, na ktorých budú súťažiaci pracovať počas víkendu budú reálne kampane a vizuálne identity pre neziskovky.. Sponzori si zo súťažiacich vyberajú nových junior zamestnancov.

    EN
    48-hour-long hackathon for young marketers and marketing students. The challenges that the contestants will work on during the weekend will be real campaigns and visual identities for non-profit organizations. Sponsors will choose new hires from the contestants.

    Social profiles

Leave a reply.