1. Domov
  2. Alumni komunita
  3. Alumni projekty
  4. Komunitno-kultúrne cetrum Pjekné Mjestečko

Projekt

Komunitno-kultúrne cetrum Pjekné Mjestečko

SK
Tento projekt je jednou z aktivít o. z. Pjekné Mjestečko, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre kreatívnych ľudí, kde by mohli realizovať svoje nápady a tým zvýšiť životnú úroveň a podporiť kultúrnu infraštuktúru na Záhorí.

EN
This project is one of the activities of civil association Pjekné Mjestečko, the goal of which is to create a space for creative people where they could realize their ideas and thus raise the standard of living and support the cultural infrastructure in Záhorie region.