SK: Chceš spoznať tajomstvo ako byť v centre diania a súčastne pracovať na svojej budúcnosti? Maxter prináša priestor pre stredoškolákov, ktorí chcú na sebe pracovať a odlíšiť sa.


EN: Do you want to explore the secret of being at the heart of the action and work on your future? Maxter brings the space for high-school students who want to develop their strenghts.