Projekt

Starô Slovenskô

SK: Starô Slovenskô je projekt štyroch študentiek, ktorý sa zameriava na tvorivé workshopy s textilom.

Záujemcovia majú možnosť spoznať rôzne ľudové techniky, od cigánskych tkanic po vyšívanie. Jeho náplňou je odovzdávať širokej verejnosti zručnosti a podporiť záujem o tradície.


EN: Starô Slovenskô has started as a school project focusing on old crafts and creative workshops. We bring back the opportunity to learn various folk techniques, from gypsy fabrics to embroidery. Its purpose is to give the general public the skills and encourage the interest in the traditions.