• Prihlás svoj nápad!

  Do 4. Apríla môžeš prihlásiť svoj nápad do Social Impact Award a vyhrať štipendium 3000€ a letný akceleračný program. Všetky podstatné informácie sú detailne popísané tu (v angličtine, keďže je Social Impact Award medzinárodná súťaž).

  V skratke, každý prihlásený projekt musí spĺňať nasledovné kritériá:

  1. Prvoradým cieľom projektu je riešenie spoločenského problému (napr. v oblasti vzdelávania, zdravia, životného prostredia, chudoby, sociálnej nerovnosti…) a nie maximalizovanie zisku.
  2. Projekt musí mať premyslený biznis model, ktorý zaručí jeho finančnú udržateľnosť.
  3. Aspoň 50% členov tímu musí byť v čase podania projektu študentmi.
  4. Autori projektu musia byť schopní v prípade získania Social Impact Award účasti  akceleračného programu, ktorý prebieha od Júna do Augusta v Bratislave.
  5. Projekty sa podávajú v angličtine*.
  6. Prihlášky je nutné poslať na adresu submit@socialimpactaward.sk do 4. apríla 2013.
  7. V prípade prihlásenia existujúceho projektu** nemôže byť realizovaný viac ako 2 roky.

  *Nevyžadujeme perfektné jazykové spracovanie na akademickej úrovni, postačí nám zrozumiteľný prejav. V prípade, že by mal niekto vážny záujem sa zúčastniť a jazykové bariéry by mu to znemožňovali, budeme pripravení mu so spracovaním projektu pomôcť.

  ** Predložené projekty môžu byť súčasťou aktivít subjektov organizovanej občianskej spoločnosti (napr. mimovládne, neziskové organizácie, občianske združenia a iniciatívy), rovnako ako súkromných podnikateľských aktivít so zameraním na spoločenskú prospešnosť.

  Tešíme sa na vaše prihlášky!