Projekt

DoDivadla.online

SK:

Stalo sa Vám niekedy, že ste chceli ísť do divadla, ale nevedeli ste si vybrať na akú divadelnú hru? Projekt DoDivadla.online Vám prináša možnosť čítať a pridávať recenzie na aktuálne predstavenia a tým Vám pomôže s výberom najlepšieho predstavenia pre Vás. Edukatívny obsah zatraktívni divadlo aj mladým a uľahčí im štúdium literatúry.

EN:

Ever happened to you that you wanted to go to the theater, but did not know what to choose? DoDivadla.online brings you the opportunity to read and add reviews on current shows and helps you choose the best performance for you. Educational content makes theater more attractive to young people and facilitates the study of literature.