Projekt

RescueRoom

SK

Akú hodnotu má pre vás život vášho blízkeho? Viete poskytnúť prvú pomoc v prípade núdze? RescueRoom učí interaktívnou a zároveň realisticky simulovanou metódou princípy podávania prvej pomoci. Reálne nasimulované prostredia ako lyžiarsky svah, pláž či les vám pomôžu sa naučiť reagovať v život ohrozujúcich situáciách.

EN

What value does the life of your beloved ones have for you? Can you give a first aid if needed? RescueRoom is teaching the principles of first aid by an interactive and at the same time realistically simulating method. Real life environments like skying slope, beach or forest will help you learn how to react in a life-threatening situations.