SDG: Good Health and Well-being

 • Odpútaj sa

  Našim cieľom je liečiť traumy z detstva dostupnou formou psychoterapie – podpornými skupinami. Sprístupniť terapie chceme aj finančne a to zaplatením max 50% nákladov tým, ktorí si terapie nemôžu dovoliť.

 • Hory Doly

  Cena poroty

  Hory Doly sú apka, ktorej cieľom je prostredníctvom pútavých príbehov a atraktívnych aktivít zabaviť a správne namotivovať deti počas turistiky. Na druhej strane, rodičom prinášame prehľadné filtre a užitočné nástroje […]

 • DEMDIS

  SK DEMDIS usiluje o nachádzanie konsenzu a vzájomného porozumenia otvorenou a férovou diskusiou. Našim cieľom je znižovanie polarizácie, zvyšovanie participácie občanov na veciach verejných a agregácia názorov veľkého počtu ľudí. […]

 • Deeply

  SK Dávame zdravotne znevýhodneným ľuďom šancu na normálny život. Cez kvalitné upratovacie služby, búrame predsudky voči nim. Vízia je vytvoriť 100vky pracovných miest po celom Slovensku, prostredníctvom funkčného IT riešenia […]

 • RescueRoom

  SK Akú hodnotu má pre vás život vášho blízkeho? Viete poskytnúť prvú pomoc v prípade núdze? RescueRoom učí interaktívnou a zároveň realisticky simulovanou metódou princípy podávania prvej pomoci. Reálne nasimulované […]

 • Bluzzle

  SK Bluzzle je aplikácia, ktorá neverbálnym deťom s autizmom pomáha a motivuje budovať zručnosti potrebné pre komunikáciu medzi deťmi a rodičmi ale aj medzi deťmi a okolitým svetom. EN Bluzzle […]

 • Počujko

  Cena verejnosti

  Children with hearing loss can hear, speak and live tremendous lives despite their handicap. However, they need access to well-directed support, technological and medical help and education. Their parents, being […]

 • Quake resQ

  4 billion people are endangered by earthquakes. Quake resQ is a complex solution consisting of Qbox, a tiny box which can detect earthquake before it happens and mobile app, which […]