SDG: Good Health and Well-being

 • LISABE - lieč sa bezpečne

  Cieľom projektu LISABE je poskytnúť adolescentom na stredných školách relevantné informácie o liekoch, ich bezpečnom užívaní a ekologickom zneškodňovaní formou interaktívneho workshopu a merať dopad tejto edukácie dotazníkmi a rozhovormi.

 • Odpútaj sa

  Našim cieľom je liečiť traumy z detstva dostupnou formou psychoterapie – podpornými skupinami. Sprístupniť terapie chceme aj finančne a to zaplatením max 50% nákladov tým, ktorí si terapie nemôžu dovoliť.

 • Hory Doly

  Hory Doly sú apka, ktorej cieľom je prostredníctvom pútavých príbehov a atraktívnych aktivít zabaviť a správne namotivovať deti počas turistiky. Na druhej strane, rodičom prinášame prehľadné filtre a užitočné nástroje na ľahkú organizáciu výletu.

 • Komunitno-kultúrne cetrum Pjekné Mjestečko

  SK
  Tento projekt je jednou z aktivít o. z. Pjekné Mjestečko, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre kreatívnych ľudí, kde by mohli realizovať svoje nápady a tým zvýšiť životnú úroveň a podporiť kultúrnu infraštuktúru na Záhorí.

  EN
  This project is one of the activities of civil association Pjekné Mjestečko, the goal of which is to create a space for creative people where they could realize their ideas and thus raise the standard of living and support the cultural infrastructure in Záhorie region.

 • DEMDIS

  SK
  DEMDIS usiluje o nachádzanie konsenzu a vzájomného porozumenia otvorenou a férovou diskusiou. Našim cieľom je znižovanie polarizácie, zvyšovanie participácie občanov na veciach verejných a agregácia názorov veľkého počtu ľudí.

  EN
  DEMDIS strives for finding consensus and common understanding through open and fair discussion. Our goal is to decrease polarization in society, improving public participation and aggregation of opinions.

 • Deeply

  SK
  Dávame zdravotne znevýhodneným ľuďom šancu na normálny život. Cez kvalitné upratovacie služby, búrame predsudky voči nim. Vízia je vytvoriť 100vky pracovných miest po celom Slovensku, prostredníctvom funkčného IT riešenia (aplikácia) a franšízy.

  EN
  We give disabled people a chance for a normal life. Through quality cleaning services, we break down prejudices against them. The vision is to create 100 jobs throughout Slovakia, through a functional IT solution (application) and franchise.

 • RescueRoom

  SK

  Akú hodnotu má pre vás život vášho blízkeho? Viete poskytnúť prvú pomoc v prípade núdze? RescueRoom učí interaktívnou a zároveň realisticky simulovanou metódou princípy podávania prvej pomoci. Reálne nasimulované prostredia ako lyžiarsky svah, pláž či les vám pomôžu sa naučiť reagovať v život ohrozujúcich situáciách.

  EN

  What value does the life of your beloved ones have for you? Can you give a first aid if needed? RescueRoom is teaching the principles of first aid by an interactive and at the same time realistically simulating method. Real life environments like skying slope, beach or forest will help you learn how to react in a life-threatening situations.

 • Z farmy do kuchyne

  SK

  Ak vám záleží na vašom zdraví, našej planéte a chcete podporiť lokálnych producentov, tak si možete objednať jedlo z farmy priamo do vašich rúk. „Z farmy do kuchyne“ spája lokálnych farmárov s domácnosťami, čím podporuje malovýrobu, lokálnu ekonomiku a presadzuje zdravé a rozumné stravovanie.

  EN

  If you care about your health, our planet and you would like to support local suppliers, you can order your weekly shopping from the farm directly to your home. „From Farm to the Kitchen“ is connecting local farmers with households, due to which it supports small-scale production, local economy and promotes healthy and reasonable consumption.

 • Bylinková zmes: BiaNika

  SK

  Bylinková zmes BiaNika je 100% prírodná zmes bylín, ktorá sa dá použiť širokospektrálne tak pre deti ako aj pre dospelých. Ide o prírodnú doplnkovú liečbu pri nádche či prechladení. S ohľadom na prírodu v ekologických baleniach.

  EN

  BiaNika is a 100% natural herbal mix that can be used for different purposes both for children or adults. It´s a natural treatment supplement used in case of a cold or seasonal health complications. Packed in eco-packaging.

 • Bluzzle

  SK

  Bluzzle je aplikácia, ktorá neverbálnym deťom s autizmom pomáha a motivuje budovať zručnosti potrebné pre komunikáciu medzi deťmi a rodičmi ale aj medzi deťmi a okolitým svetom.

  EN

  Bluzzle is an application that helps the kids with autistic spectrum disorder and motivates them to build up the skills needed for the communication of autistic kids with their parents but also of kids with their wider surroundings.

 • Klindesk

  SK: Vyvíjame interaktívne modulárne pracovné stoly, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám každého človeka.

  EN: We develop interactive modular working tables, that are customized to everyone’s individual needs.

 • Na hrane

  Preventive game on the subject of drugs, that teaches you responsible decision making in the game and in life.

  Nowadays, many young people encounter different risks of adolescence in the form of drug experiments. Often they lack the most basic knowledge about them and their decisions can greatly influence their future.

  STORM has created a new unique preventive game NA HRANE, which describes every-day life with its risks.

  Players are taught in a safe game environment to decide responsibly with regard to possible consequences. The game consists of many positives and negatives.

  Only the player makes the choice…

 • Počujko

  Children with hearing loss can hear, speak and live tremendous lives despite their handicap. However, they need access to well-directed support, technological and medical help and education. Their parents, being responsible for their future, also need support, information, and connection with other parents. After coming through similar experience, we’ve created project “Klub Počujko”. Membership fees will enable us to create information materials, video guides, provide peer counselling and organise educational and friendly events for parents.

 • Zdravá desiata: "zdravie, ktoré chutí"

  Healthy Snack: „Healthiness that tastes“ – Healthy snack project was created on the basis of food problems of children in elementary schools. Children get money from parents to buy some and nobody controls or coordinates, what exactly do the children buy. Hence children choose unhealthy food such as chips, sweetened beverages, chocolate bars, etc.

  We propose a solution to this problem in form of vending machines filled with fresh, healthy and nutritionally balanced products. The machine is going to use an ID card technology and so children are not going to be in contact with money, which could be used for other purposes.

 • Quake resQ

  4 billion people are endangered by earthquakes. Quake resQ is a complex solution consisting of Qbox, a tiny box which can detect earthquake before it happens and mobile app, which shows (shouts) you all info you need to know before and during an earthquake.

  You know when will the earthquake come, how big it is going to be and what to do. Following the instructions can save your life. For example, during a small earthquakes you must hide under the table, in bigger ones, you must get outside. The app can also turn off the gas and electricity in endangered buildings. More info at quakeresq.com