Projekt

Smart Reading

SK:

Prinášame nový spôsob interakcie a koláborácie medzi čitateľmi. Prinášame printové média do 21. storočia.

Podobne ako google zaindexoval všetky stránky na internete, my zaindexujeme všetky tlačené média. Inými slovami, cez našu aplikáciu budete vedieť pridať  komentár, like, vypočuť si článok či recenziu ku každej stránke textu ktorú budete držať v rukách.


EN: We bring a new way of interaction and collaboration among readers. We bring print media to the 21st century. Google has indexed all pages on the internet, we index all print media. In other words, through our app, you’ll be able to add a comment, listen to an article or review every single page of text that you hold in your hand.