Navigation

Summit je medzinárodnou “vlajkovou loďou SIA” a predstavuje koniec ročného cyklu SIA vo všetkých krajinách kde sa program implementuje. Ide o stretnutie víťazov SIA, organizátorov SIA a globálnych partnerov. Cieľom tohto samitu je:

  • Spojenie víťazov SIA zo všetkých krajín, v ktorých pôsobíme.
  • Príprava víťazov na nezávislý rozvoj po skončení SIA, tým, že im poskytne tréning zručností (relevantných pre ich podniky, ako aj pre nich jednotlivo ako budúcich lídrov a nositeľov zmeny).
  • Zhromažďovanie organizátorov SIA (koordinátori krajín, zástupcovia koncesionárov, ostatní členovia tímu SIA, tím SIA International) a tvorivá práca na strategických a operačných zlepšeniach programu.
  • Spojenie našich partnerov s víťazmi SIA a medzi sebou s cieľom vybudovať silný a prosperujúci ekosystém pre začínajúcich sociálnych podnikateľov.

Summit začína slávnostným otváracím ceremoniálom v noci v deň príchodu. Nasledujúce tri dni prebiehajú workshopy paralelne v troch odlišných sekciách:

  • Impact Camp: táto časť je určená pre všetkých víťazov SIA z aktuálneho roku. Účasť je povinná pre jedného člena na víťazný tím. „Impact Camp“ slúži ako posledná interakcia s víťazmi SIA predtým, než sa zmenia na absolventov SIA a jeho cieľom je poskytnúť im potrebnú súpravu mysle a zručností potrebných pre budúcich lídrov v sociálnych inováciách.
  • Vision Retreat: táto časť je určená pre všetkých členov tímu SIA, tak existujúcich, ako aj budúcich SIA licencií. Účasť je povinná pre všetkých koordinátorov krajín. „Vision Retreat“ slúži ako odrazový bod na konci roka SIA a ako bod plánovania pre ďalší rok.
  • Building bridges: táto časť je určená pre globálnych partnerov SIA, ako sú korporácie, nadácie, verejné inštitúcie, univerzity, vládne inštitúcie. Na špeciálne pozvanie sa do „Building Bridges“ zapoja aj partneri licencií SIA. Má za cieľ spojiť našich partnerov s víťazmi SIA a navzájom s cieľom vybudovať silný a prosperujúci ekosystém pre začínajúcich sociálnych podnikateľov.

Na konci tretieho dňa končí samit záverečným ceremoniálom. Vo večerných hodinách oslavujeme komunitu SIA prostredníctvom “Global Village” (každá krajina na summite predstavuje svoju krajinu prostredníctvom tanca, jedla a nápojov) nasledovanú uvoľnenou afterparty. Deň 4. slúži ako deň odchodu (vrátane prehliadky mesta prípadne).

STAŇ SA SÚČASŤOU INŠPIRATÍVNEHO SIA SUMMIT AJ TY TENTO ROK!

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close