• Stredoškoláci upozorňujú: Na Slovensku nám nerastú noví vedci!

  Projekt ChemPlay zaujal už v roku 2014 porotu na Festivale vedy a techniky, ktorý každoročne organizuje AMAVET.

  Dvaja 16 roční tínedžeri – Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš, vymysleli stolovú hru, ktorá dokáže zábavnou formou priamo na hodinách naučiť anorganickú chémiu, udržať pozornosť detí po celých 45 minút a učiteľ zároveň, bez toho, aby deti stresoval, dokáže behom pár minút preveriť ich vedomosti.
  Autori hru testovali v školách na Slovensku aj v Čechách. Získala viacero ocenení, napr. v českom Nápade roku 2015, v Social Impact Award Slovakia 2015 alebo Bravo vědě v Pardubiciach. Získala aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a tiež cenu AMAVET-u, vďaka čomu ju autori odprezentovali na výstave v Bruseli.

  Vyskúšať a zažiť na vlastnej koži ste ju mohli aj počas Európskej noci výkumníkov 2015 v bratislavskom V-klube. Podobne ako chalani z Octago sa umietsnili medzi ocenenými projektmi Social Impact Award minulý rok.

  Kde ma Slovensko mladých vedcov?

  Aďo a Ivka sú stredoškoláci no realitu vidia ostrejšie ako mnoho “dospelých”. Na Slovensku nevyrastá toľko vedcov a odborníkov na prírodné vedy, aké by mohlo. Žiakov máme šikovných, školstvo ich však nevie chémiou či fyzikou zaujať. Keď si porovnáme koľko absolventov vysokých škôl vychádza ročne z humanitných a manažérskych odborov a koľko z prírodovedných  – je to jasné. O ne nik nemá záujem. Práve to sa pokúšajú zmeniť hravou formou a svoju offline hru by najradšej videli už aj v online prevedení šíriť sa Slovenskom. A možno aj svetom – veď základy chémie sú všade rovnaké. Aj v tom je jej čaro.