Projekt

Ambiženy

Tackled SDGs

Organizácia, ktorá bude pomáhať ženám a dievčatám zlepšiť ich pozíciu na pracovnom a podnikateľskom trhu. Bude to robiť prostredníctvom zvyšovania ambícií žien, tvorbou komunity s úspešnými ľuďmi a osvetou. Motivovať, pomáhať a spájať.