SDG: Gender Equality

  • Hack Slovakia Lectures

    Náš cieľ je jednoduchý – zabezpečiť, aby každý študent mal rovnaké možnosti vzdelávania. Či už si stredoškolák v Krompachoch alebo v Belej, my ťa chceme naučiť technické zručnosti 21. storočia. Pretože nám záleží na budúcnosti SVK mládeže.

  • MakerSpace Bratislava

    MakerSpace je projekt komunitnej dielne, ktorý poskytne priestor a nástroje všetkým tým, ktorí si chcú niečo vyrobiť alebo opraviť.Naším cieľom je tiež v deťoch rozvíjať konštrukčné myslenie a dospelým vytvoriť prostredie na sebarealizáciu.

  • Ambiženy

    Organizácia, ktorá bude pomáhať ženám a dievčatám zlepšiť ich pozíciu na pracovnom a podnikateľskom trhu. Bude to robiť prostredníctvom zvyšovania ambícií žien, tvorbou komunity s úspešnými ľuďmi a osvetou. Motivovať, pomáhať a spájať.