SK

Bluzzle je aplikácia, ktorá neverbálnym deťom s autizmom pomáha a motivuje budovať zručnosti potrebné pre komunikáciu medzi deťmi a rodičmi ale aj medzi deťmi a okolitým svetom.

EN

Bluzzle is an application that helps the kids with autistic spectrum disorder and motivates them to build up the skills needed for the communication of autistic kids with their parents but also of kids with their wider surroundings.