Projekt

Z farmy do kuchyne

SK

Ak vám záleží na vašom zdraví, našej planéte a chcete podporiť lokálnych producentov, tak si možete objednať jedlo z farmy priamo do vašich rúk. „Z farmy do kuchyne“ spája lokálnych farmárov s domácnosťami, čím podporuje malovýrobu, lokálnu ekonomiku a presadzuje zdravé a rozumné stravovanie.

EN

If you care about your health, our planet and you would like to support local suppliers, you can order your weekly shopping from the farm directly to your home. „From Farm to the Kitchen“ is connecting local farmers with households, due to which it supports small-scale production, local economy and promotes healthy and reasonable consumption.