SDG: Responsible Consumption and Production

 • COFFANT

  Zameriavame sa na problém nadmernej produkcie kávového gruntu, kde chceme opätovne premeniť odpad na zdroj. Pracujeme na vývoji hnojiva do pôdy založenom na recyklovanom organickom odpade, ktorý zlepšuje jej kvalitu a štruktúru.

 • MakerSpace Bratislava

  MakerSpace je projekt komunitnej dielne, ktorý poskytne priestor a nástroje všetkým tým, ktorí si chcú niečo vyrobiť alebo opraviť.Naším cieľom je tiež v deťoch rozvíjať konštrukčné myslenie a dospelým vytvoriť prostredie na sebarealizáciu.

 • Cestujeme INAK

  SK

  Podcast Cestujeme INAK prináša informácie a inšpirácie vďaka rozhovorom s expertmi a reportážam z konkrétnych destinácií AKO?KDE? na Slovensku udržateľne cestovať. Ide o vzdelávací podcast s cieľom šíriť povedomie o udržateľnom cestovaní a inšpirovať k uvedomelému a zodpovednému cestovnému ruchu a s podporou cestovať v menej rozvinutých (predovšetkým východných) regiónoch Slovenska.

  Motto podcastu: „Cestovať férovo. Vybrať si lokálne. Prežívať hodnotne

  EN
  Travel Differently
  is an educational podcast with the aim of spreading awareness about sustainable travel and inspiring conscious and responsible tourism through specific tips of sustainable travelling experiences from less developed (primarily eastern) regions of Slovakia.

  Motto: „Travel fairly, choose local, experience worthfully.“

 • swapnito

  SK
  swapnito je projektom, ktorý organizuje udalosti s cieľom zmeniť konzumné návyky v meste Piešťany. Počas týchto eventov, účastníci môže vymieňať svoje oblečenie, rastliny a knihy, alebo taktiež môžu podporiť jedného z upcyclistov, zakúpením si produktu. „Upcyclista“ je človek, ktorý upravuje alebo opravuje už použité oblečenie. Tým, že ich pozývame na naše udalosti, podporujeme ich podnikanie a taktiež ukazujeme ľuďom, že „použíté“ neznamená „nepoužiteľné“.

  Našim cieľom je zmeniť pohľad v oblasti konzumných návykov pomocou organizovania udalostí, ktoré majú jednak ekonomickú, ale aj kultúru pridanú hodnotu.

   

  EN

  swapnito is a project that organizes events, aiming at changing consumption patterns in the city of Piešťany. During the events, attendees can exchange clothes, plants, and book, or they also can support one of the „upcyclists“ by purchasing a product. „Upcyclist“ is a person who modifies or repairs used clothes. By inviting them to our events, we both support their entrepreneurship and also show people that „used“ does not mean „useless“.
  We aim to change the perception in the area of consumption patterns by organizing events that have both economic and cultural added value.

   

 • Moja požičovňa

  SK
  Projekt „Moja požičovňa“, je vynikajúcim nástrojom cirkulárnej ekonomiky. Ide o platformu, ktorá prepája ľudí, ktorí niečo vlastnia s ľuďmi, ktorí túto vec nevlastnia, ale nutne ju potrebujú.

  EN
  The project „My Rental“ is an excellent tool for the circular economy. It’s a platform that connects people who own something with people who don’t own that thing but desperately need it.

 • Zelenáčik

  SK

  Projekt pre školy „Zelenáčik“ bude učiť a visť deti a ich rodičov k správnemu spôsobu recyklovania a taktiež k náprave už nadobudnutých návykov v recyklovaní v 5 jednoduchých krokoch.

  EN

  Project for schools „Zelenáčik“ will lead children and parents to recycle in a right way and to correct the way of recycling and minimizing of waste in 5 single steps.

 • Z farmy do kuchyne

  SK

  Ak vám záleží na vašom zdraví, našej planéte a chcete podporiť lokálnych producentov, tak si možete objednať jedlo z farmy priamo do vašich rúk. „Z farmy do kuchyne“ spája lokálnych farmárov s domácnosťami, čím podporuje malovýrobu, lokálnu ekonomiku a presadzuje zdravé a rozumné stravovanie.

  EN

  If you care about your health, our planet and you would like to support local suppliers, you can order your weekly shopping from the farm directly to your home. „From Farm to the Kitchen“ is connecting local farmers with households, due to which it supports small-scale production, local economy and promotes healthy and reasonable consumption.

 • RE:BOOT

  SK

  V priemere má futbalista 4 páry kopačiek, ktoré vymení po niekoľkých zápasoch. Kde všetky tie kopačky skončia? Projekt RE:BOOT rieši problém odpadu z kopačiek, ktorým chce dať nový život recykláciou a upcykláciou a výrobou puzdier na karty, opaskov, kľúčeniek a pod. Šičkami sú ženy- samoživiteľky.

  EN

  In average every footballer has 4 pairs of football boots, which are being changed after couple of matches. Where do these boots end up? Project RE:BOOT is solving the issue of trash from used football boots by their recycling and up-cycling, by giving them new life of cardholders, belts, keychains etc. The seamstresses are single mothers

 • FREYS- Školské záhrady

  SK

  Projekt chce vybudovať školské záhrady na školách, ktoré by podnietili záujem detí o pestovanie plodín a zvýšili tak spojenie detí s prírodou. Projekt prináša do škôl tzv. „Garden Kits“ na začatie školskej záhrady a lekcie k jej udržiavaniu.

  EN

  The project wants to start building up the „school gardens“ which could sparkle the interest of the children for the plants growing and connect them more with the nature. The project is bringing so called „Garden Kits“ for their initiation in schools and „lectures“ for their further sustainability.

 • Mesačnica

  SK: Prostredníctvom projektu Mesačnica chceme spopularizovať zdravšie a ekologickejšie menštruačné pomôcky. Okrem informačno-predajnej web stránky plánujeme workshopy, prednášky a tématické eventy. Naším cieľom je otváranie dialógu o udržateľnosti a znižovaní odpadu v súvislosti s problematikou ženskej intímnej hygieny. Našou víziou je svet, ktorý prispieva k návratu prirodzenejšieho cyklu a harmónii medzi ženou a Zemou.


  EN: Project Mesačnica aims to popularize healthier and more environmentally friendly menstrual aids. In addition to the information and sales website, we plan workshops, lectures and thematic events. Our goal is to open a dialogue on sustainability and waste reduction on women’s intimate hygiene issues. Our vision is the world that contributes to the return of the more natural cycle and the harmony between woman and Earth.

 • NOSIM

  NOSIM is hand-made brand that manufactures fashion accessories (bags, wallets, pouches…) we wear every day. It uses illustrated themes that emphasize Slovak culture and nature (cave, food, architecture etc.). The text on the product labels conveys its stories. Motifs are linked to good quality products of small Slovak entrepreneurs who contribute to market by their products.(ex.tomato motifs refers to tomato seller) After NOSIM bag purchase the customer gets a discount voucher from the referred seller. In the production uses unsold good-quality material of second-hand goods.

 • Karma Recharger

  Karma recharger is a unique application that effectively connects volunteers, NGOs and donors.
  Idea: If you do something helpful and beneficial for your local NGO, receiver of your help will increase your „virtual karma“ in the Karma recharger application. You can use your virtual karma to get discounts, free entries or certain products.

  We are creating virtual „karma“ currency and connecting different stakeholders:

  Users (students, young people, unemployed, tourists etc.)
  Receivers of help (NGO´s, cities, universities)
  Donors (companies, corporations, cities, public institutions)
  Media (Karma awards – awards for the most active donors)

 • getFarmer

  Worldwide platform, which helps to connect people with local farmers. It is trend in these days to eat healthy and fresh bio-food. Our aim is to provide latest information about fresh local stuff from farmers by mobile phone applications. Solution is based on online notifications from farmers right when they have fresh food for sale. Monetization is based on double way repeated micropayments for the mobile application.

 • Farmama

  Farmama is reaction to the current situation in food market. People are aware of the low quality of the food they consume. Farmama gives them relevant information and offers them solution how they could start simply planting some food on their balconies. Later Farmama will open an showroom rooftop farm, where we will organize many different workshops and events, where people could learn necessary information and start their own farm on their rooftops.