Projekt

Kunstkamera

Tackled SDGs

SK
Projekt Kunstkamera má za cieľ urobiť umenie prístupnejšie a zaujímavejšie pre každého člena spoločnosti. Okrem podcastov vzniká web, ktorý zjednoduší informovanie o umeleckých podujatiach a odstráni pomyselné bariéry pri návšteve galérie.

EN
The Kunstkamera project aims to make art more accessible and interesting for every member of society. In addition to podcasts, a website is being created that will simplify information about art events and remove imaginary barriers when visiting a gallery.