1. Domov
  2. Alumni komunita
  3. Alumni projekty
  4. LISABE - lieč sa bezpečne

Projekt

LISABE – lieč sa bezpečne

Cieľom projektu LISABE je poskytnúť adolescentom na stredných školách relevantné informácie o liekoch, ich bezpečnom užívaní a ekologickom zneškodňovaní formou interaktívneho workshopu a merať dopad tejto edukácie dotazníkmi a rozhovormi.