Projekt

Mesačnica

SK: Prostredníctvom projektu Mesačnica chceme spopularizovať zdravšie a ekologickejšie menštruačné pomôcky. Okrem informačno-predajnej web stránky plánujeme workshopy, prednášky a tématické eventy. Naším cieľom je otváranie dialógu o udržateľnosti a znižovaní odpadu v súvislosti s problematikou ženskej intímnej hygieny. Našou víziou je svet, ktorý prispieva k návratu prirodzenejšieho cyklu a harmónii medzi ženou a Zemou.


EN: Project Mesačnica aims to popularize healthier and more environmentally friendly menstrual aids. In addition to the information and sales website, we plan workshops, lectures and thematic events. Our goal is to open a dialogue on sustainability and waste reduction on women’s intimate hygiene issues. Our vision is the world that contributes to the return of the more natural cycle and the harmony between woman and Earth.