Projekt

Moja požičovňa

SK
Projekt „Moja požičovňa“, je vynikajúcim nástrojom cirkulárnej ekonomiky. Ide o platformu, ktorá prepája ľudí, ktorí niečo vlastnia s ľuďmi, ktorí túto vec nevlastnia, ale nutne ju potrebujú.

EN
The project „My Rental“ is an excellent tool for the circular economy. It’s a platform that connects people who own something with people who don’t own that thing but desperately need it.