SDG: Life on Land

 • COFFANT

  Zameriavame sa na problém nadmernej produkcie kávového gruntu, kde chceme opätovne premeniť odpad na zdroj. Pracujeme na vývoji hnojiva do pôdy založenom na recyklovanom organickom odpade, ktorý zlepšuje jej kvalitu a štruktúru.

 • Hory Doly

  Hory Doly sú apka, ktorej cieľom je prostredníctvom pútavých príbehov a atraktívnych aktivít zabaviť a správne namotivovať deti počas turistiky. Na druhej strane, rodičom prinášame prehľadné filtre a užitočné nástroje na ľahkú organizáciu výletu.

 • Cestujeme INAK

  SK

  Podcast Cestujeme INAK prináša informácie a inšpirácie vďaka rozhovorom s expertmi a reportážam z konkrétnych destinácií AKO?KDE? na Slovensku udržateľne cestovať. Ide o vzdelávací podcast s cieľom šíriť povedomie o udržateľnom cestovaní a inšpirovať k uvedomelému a zodpovednému cestovnému ruchu a s podporou cestovať v menej rozvinutých (predovšetkým východných) regiónoch Slovenska.

  Motto podcastu: „Cestovať férovo. Vybrať si lokálne. Prežívať hodnotne

  EN
  Travel Differently
  is an educational podcast with the aim of spreading awareness about sustainable travel and inspiring conscious and responsible tourism through specific tips of sustainable travelling experiences from less developed (primarily eastern) regions of Slovakia.

  Motto: „Travel fairly, choose local, experience worthfully.“

 • Zelenáčik

  SK

  Projekt pre školy „Zelenáčik“ bude učiť a visť deti a ich rodičov k správnemu spôsobu recyklovania a taktiež k náprave už nadobudnutých návykov v recyklovaní v 5 jednoduchých krokoch.

  EN

  Project for schools „Zelenáčik“ will lead children and parents to recycle in a right way and to correct the way of recycling and minimizing of waste in 5 single steps.

 • Z farmy do kuchyne

  SK

  Ak vám záleží na vašom zdraví, našej planéte a chcete podporiť lokálnych producentov, tak si možete objednať jedlo z farmy priamo do vašich rúk. „Z farmy do kuchyne“ spája lokálnych farmárov s domácnosťami, čím podporuje malovýrobu, lokálnu ekonomiku a presadzuje zdravé a rozumné stravovanie.

  EN

  If you care about your health, our planet and you would like to support local suppliers, you can order your weekly shopping from the farm directly to your home. „From Farm to the Kitchen“ is connecting local farmers with households, due to which it supports small-scale production, local economy and promotes healthy and reasonable consumption.

 • Adoptuj úľ

  Adopt a beehive – Long term project allowing people to adopt beehives from local organic beekeeper, in exchange for high quality honey, bee selfies, and good feeling from regular statistics about impact of their hive on ecosystem in their country.