Projekt

Cestujeme INAK

SK

Podcast Cestujeme INAK prináša informácie a inšpirácie vďaka rozhovorom s expertmi a reportážam z konkrétnych destinácií AKO?KDE? na Slovensku udržateľne cestovať. Ide o vzdelávací podcast s cieľom šíriť povedomie o udržateľnom cestovaní a inšpirovať k uvedomelému a zodpovednému cestovnému ruchu a s podporou cestovať v menej rozvinutých (predovšetkým východných) regiónoch Slovenska.

Motto podcastu: „Cestovať férovo. Vybrať si lokálne. Prežívať hodnotne

EN
Travel Differently
is an educational podcast with the aim of spreading awareness about sustainable travel and inspiring conscious and responsible tourism through specific tips of sustainable travelling experiences from less developed (primarily eastern) regions of Slovakia.

Motto: „Travel fairly, choose local, experience worthfully.“