Projekt

Deeply

Cena poroty Slovakia 2022

SK
Dávame zdravotne znevýhodneným ľuďom šancu na normálny život. Cez kvalitné upratovacie služby, búrame predsudky voči nim. Vízia je vytvoriť 100vky pracovných miest po celom Slovensku, prostredníctvom funkčného IT riešenia (aplikácia) a franšízy.

EN
We give disabled people a chance for a normal life. Through quality cleaning services, we break down prejudices against them. The vision is to create 100 jobs throughout Slovakia, through a functional IT solution (application) and franchise.