Projekt

Fabrika umenia

Cena poroty Slovakia 2022

SK
Revitalizácia fabrickej budovy na kultúrno-komunitné centrum je využitím obrovského potenciálu, ktorý drieme v Partizánskom a jeho baťovskom odkaze. Tiež je dôležitým pre budúcnosť mladých v regióne, keďže nesie atraktíne pracovné miesta.

ENG
The revitalization of the factory building into a cultural-community center is the use of the enormous potential hidden in the town of Partizánske and its Bata heritage. It is also important for the future of young people in the region, because revitalization brings attractive jobs offers.